Therapie

Systeemtherapie & consultancy in regio Hattem - Zwolle

Algemene uitgangspunten in therapie 

Therapie is een proces van verandering die je aangaat in een relatie met een therapeut. Het is daarbij belangrijk dat je een positieve vertrouwens relatie ervaart met je therapeut en dat er een goede click moet zijn.
In dit verandering proces leer je naar je zelf te kijken of bewust te worden van onbewuste gevoelens of traumapijn die je functioneren kan beïnvloeden.
In de therapie wordt er vanuit gegaan dat je lichaam je psychologie en de sociale interacties elkaar steeds beïnvloeden. 
Er wordt stil gestaan bij de taal van het lichaam , hoe je lichaam reageert op stress en spanning.
Therapie moet leerzaam zijn wat betekend dat je de moeilijk zaken niet uit de weg gaat maar dat  er ook plezier en ontspanning in therapie ervaren kan worden.
In de therapie wordt uitgegaan van competentie en kracht en dat elk mens deugt. In de therapie worden de levenskrachten die ieder mens bezit zoals humor om te kunnen genieten en te ontspannen , agressie om goed te positioneren en je wensen kenbaar te maken  en seksuele energie om liefde en verbondenheid te ervaren aangesproken .
Het is belangrijk dat je je vrij en verbonden voelt met je zelf en de belangrijke anderen om je heen.


Individuele therapie

Wanneer je problemen ervaart met jezelf over hoe je omgaat met problemen in het leven dan kun je individuele therapie aanvragen.
In de therapie wordt er samen met je gekeken hoe je geleerd hebt om met problemen om te gaan en of deze manier nog effectief is.
Wanneer je klachten krijgt van psychische of psychiatrische aard kun je hiervoor hulp zoeken om samen met je therapeut kan uit zoeken hoe deze klachten in je leven ontstaan en hoe je daar mee om kan gaan.
Na de intake wordt er samen met je concreet gekeken naar  hoe je in het hier en nu verandering kunt aan brengen in je manier van denken en doen en ervaren. 
Er wordt op verschillende manier uitleg en inzicht gegeven over de problematiek.
De therapie is eclectisch wat betekend dat er vanuit verschillende soorten therapie hulp wordt geboden. 
De soorten therapie die gebruikt worden zijn oa, directieve gedrags therapie, cognitieve therapie, oplossing gericht werken, systeemtherapie , bio energetica en trauma therapie. 
Wanneer er een medicamenteuze therapie geïndiceerd lijkt zijn , wordt  verwijzing naar de huisarts of psychiater gedaan.

Kosten
De kosten zijn 90 euro per zitting
Aanmelden  voor individuele therapie kan via het contactformulier op de hoofdpagina of door een mail te sturen naar: info@teovisser.nl (Graag o.v.v. uw naam , adres en telefoon nr.)


Relatietherapie

Mensen die problemen ervaren in de relatie met hun partner kunnen zich aanmelden voor relatietherapie. 
Relatietherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op de interactie en communicatie tussen partners. Het wordt ook wel systeemtherapie genoemd.
In de partnerrelatie is het belangrijk dat je allebei werkt aan de intimiteit in de relatie. Het is belangrijk dat je leert delen welke gevoelens en gedachten  je hebt en dat je ook open staat voor wat je partner belangrijk vindt. Zo groei je al meer naar elkaar en leer je jezelf en den ander al meer kennen.
Er zijn veel oorzaken waardoor de partnerrelatie verstoord kan raken. Het kan zijn dat je moeilijk om kan gaan met verschillen in de relatie. Het kan zijn dat er bijzondere gebeurtenissen, live events, in de relatie hebben plaats gevonden zoals bijv  ziekte, werkloosheid, vreemdgaan, geweld enz. Dit kan veel spanning en verwijdering geven in de relatie.
Ieder mens heeft een eigen manier om met stress om te gaan. De één trekt zich terug als die zich aangevallen voelt de ander gaat meer in de aanval. In de relatie therapie wordt hier bij stil gestaan omdat de ene overlevingsstrategie soms de ander triggert om een tegen reactie te geven die kan leiden tot een spiraal van conflicten en verwijdering.
Alle mensen komen uit een kerngezin. Hopelijk was dat een gezin waarin je als kind met liefde en veiligheid opgroeide en kon ontwikkelen tot een zelfverzekerde, zelfstandige volwassene. Dit geld helaas niet voor iedereen. In de relatie therapie wordt stil gestaan of ervaringen uit het gezin van herkomst, die een negatief effect hebben gehad op de persoonlijkheids ontwikkeling, nog van betekenis zijn in de partnerrelatie.

Kosten
De kosten zijn 90 euro per zitting
Aanmelden  voor relatietherapie kan via het contactformulier op de hoofdpagina of door een mail te sturen naar: info@teovisser.nl (Graag o.v.v. uw naam , adres en telefoon nr.)


Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het positioneren van ouders in hun rol als opvoeder  t.o.v. hun kinderen en op het goede verloop van de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid.  
Gezinstherapie wordt ook systeemtherapie genoemd.
Ouderschap vraagt een voortdurend afstemmen op elkaar en  aanpassen aan de ontwikkeling van de kinderen. In de hectiek van het leven van vaak jonge gezinnen maakt dat de afstemming niet altijd goed verloopt. Hoe ga je als ouders om met verschil van inzicht in de opvoeding.
Kinderen zijn zuiver in voelen en reactief, In de complexe interactie tussen ouders en kinderen is het niet altijd duidelijk wie nu waarop reageert, Soms kunnen onverwerkte pijnpunten een destructieve invloed hebben op de onderlinge relaties. In de gezinstherapie wordt hier inzicht in gegeven.
In deze tijd zijn al meer gebroken gezinnen, samen gestelde gezinnen of ander relatievormen waar kinderen in op groeien. Dit vraagt nog een extra inzet van de ouders. Er zijn bepaalde wetmatigheden die soms over geslagen worden zoals bijv. het betrellen van de kinderen bij de introductie van een nieuwe partner en ouder in een gezin na een scheiding. Dit kan heftige problemen geven als dit niet goed verloopt.
Het is belangrijk dat je als ouder een steunende ouder wordt wanneer je kinderen in de puberteit terecht komen.  Dat kan om veel verschillende redenen biet goed verlopen. De gezinstherapie kan dan helpend zijn om als ouder in een onvoorwaardelijke steunende context te komen.
Liefde en seksualiteit zijn belangrijke onderdelen van een goede partnerrelatie. Spanningen in de relatie  hebben vaak direct zijn invloed op de liefde en de seksualiteit. In de relatie therapie wordt hier bij stil gestaan en hoe je dit samen kunt optimaliseren.

Kosten
De kosten zijn 90 euro per zitting
Aanmelden  voor gezinstherapie kan via het contactformulier op de hoofdpagina of door een mail te sturen naar: info@teovisser.nl (Graag o.v.v. uw naam , adres en telefoon nr.)