Supervisie en consultatie

Systeemtherapie & consultancy in regio Hattem - Zwolle

Supervisie

Supervisie is een vorm van deskundigheid  bevordering door het ,onder begeleiding van een supervisor, aangaan van een reflectieproces over je werkervaringen.  De supervisievraag kan gaan over je systemische kennis , je systemische vaardigheden en je persoonlijke betrokkenheid in je werksituatie. De systeemsupervisie neemt de systeemtheorie en de systeemtherapie als uitgangspunt  in de systeemsupervisie.


NVRG supervisie

Téo Visser is erkend en gediplomeerd systeemtherapeut en supervisor van de NVRG, de Nederlandse  vereniging voor relatie en gezinstherapie. Mensen die de systeemtherapie opleiding of de opleiding tot systeem therapeutische medewerker volgen kunnen individuele of groeps supervisie volgen.
Téo Visser heeft als werkervaring de sociale en acute psychiatrie , POHGGZ,  huiselijk geweld en mensen met en christelijke religieuze achtergrond. Verder combineert hij de systeemtheorie met het ervarings en lichaamsgericht werken en de trauma verwerkings theorie.
Mensen die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor VS verpleegkundige specialisten, SKJ , POH GGZ kunnen een verzoek doen om de supervisie/reflectie  voor accreditatie punten te laten registreren.

Aanmelding 
Aanmelden voor deze supervisie kan door middel van het sturen van een mail naar info@teovisser.nl met uw personalia 

Kosten
De kosten zijn 90 euro per zitting

Locatie
De supervisie wordt gegeven  in de psycho motorische therapie praktijk Spagaat Sparrenlaan 5, in Hattem. Tel: 06-54333855.

Supervisie in de eigen instelling
Op verzoek kan er supervisie gegeven worden in de eigen instelling. Daar zijn wel extra kosten aan verbonden.

Systeemconsultatie

Wanneer je als professional vast loopt in de uitoefening van  je werk dan is het mogelijk een consult aan te vragen, een collegiaal overleg om adviezen te krijgen hoe je anders met de probleemsituatie om kunt gaan.
Een systemisch consult is een consult die de essenties van de systeemtheorie, de communicatiewetenschappen en de systeemtherapie als uitgangspunten nemen voor het advies. Het consult richt zich op de interactie en communicatie in en tussen mensen  en de betrokken professionals.
Na het maken van een probleemanalyse worden er concrete voorstellen en adviezen aangereikt die kunnen gaan over kennis, vaardigheden of persoonlijke betrokkenheid van de professional.
De systeemconsultatie  kan bestaan uit een éénmalig consult , een structureel consultatie proces, een trainings advies,  een live consultatie. 
Een systemisch consult kan door individuele professionals aangevraagd worden maar ook door een team wat vast gelopen is.

Systeemconsulent

De consultatie wordt gegeven door Téo Visser (1964) opleider  en geregistreerd systeemtherapeut en supervisor bij de NVRG. De nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapie. 
Naast algemene kennis van de systeemtheorie/therapie heeft Téo Visser veel ervaring op het gebied van:
Acute en sociale psychiatrie, persoonlijkheidsproblematiek, huiselijk geweld, seksueel misbruik, mensen met reclassering contacten,  christelijke levensovertuiging en pastoraat.

Contact
Mocht je een vraag hebben voor een systeemconsultatie kan je contact op nemen  door middel van het sturen van een mail naar info@teovisser.nl
Of door een te bellen :  Tel: 06-54333855. Bij gen direct gehoor de voicemail in spreken.

Kosten 
De kosten voor een consult  zijn 125 euro per uur. U ontvangt na het consult een nota via de mail.

Locatie
Het systemisch consult kan gegeven worden in de eigen instelling en in onze praktijk. Adres: Spagaat, sparrenlaan 5, in Hattem.