Klachten en geschillenregeling

Systeemtherapie & consultancy in regio Hattem - Zwolle

Mocht u klachten hebben over de geboden hulp of scholing dan kunt u de
volgende stappen ondernemen:

Neem eerst persoonlijk contact op met de betrokken persoon om uw klacht kenbaar te maken. Mocht dit onvoldoende tot een oplossing leiden en wenst u uw klacht hoger op te brengen dan kun u mailen naar info@teovisser.nl voor de contactgegevens van de geschillencommissie.