Aanbod voor bedrijven en instellingen

Supervisie

Supervisie is een vorm van deskundigheid  bevordering door het ,onder begeleiding van een supervisor, aangaan van een reflectieproces over je werkervaringen.  De supervisievraag kan gaan over je systemische kennis , je systemische vaardigheden en je persoonlijke betrokkenheid in je werksituatie. De systeemsupervisie neemt de systeemtheorie en de systeemtherapie als uitgangspunt  in de systeemsupervisie.

NVRG supervisie

Téo Visser is erkend en gediplomeerd systeemtherapeut en supervisor van de NVRG, de Nederlandse  vereniging voor relatie en gezinstherapie. Mensen die de systeemtherapie opleiding of de opleiding tot systeem therapeutische medewerker volgen kunnen individuele of groeps supervisie volgen.

Téo Visser heeft als werkervaring de sociale en acute psychiatrie , POHGGZ,  huiselijk geweld en mensen met en christelijke religieuze achtergrond. Verder combineert hij de systeemtheorie met het ervarings en lichaamsgericht werken en de trauma verwerkings theorie.

Mensen die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor VS verpleegkundige specialisten, SKJ , POH GGZ kunnen een verzoek doen om de supervisie/reflectie  voor accreditatie punten te laten registreren.

Aanmelding 

Aanmelden voor deze supervisie kan door middel van het sturen van een mail naar info@teovisser.nl met uw personalia 

Kosten

De kosten zijn 90 euro per zitting

Locatie

De supervisie wordt gegeven  in de psycho motorische therapie praktijk Spagaat Sparrenlaan 5, in Hattem. Tel: 06-54333855.

Supervisie in de eigen instelling

Op verzoek kan er supervisie gegeven worden in de eigen instelling. Daar zijn wel extra kosten aan verbonden.