Nieuwe systeemconsultaties: “Hoe pas ik als POH-GGZ het systeemgericht werken toe in de praktijk?”

Ook in het komende jaar, is er weer de mogelijkheid, om gedurende 3 middagen systeemconsulaties te volgen in de praktijk van Téo Visser in Hattem.

Binnen de middagen krijgt u inzicht, kennis en handvatten aangereikt hoe je als POHGGZ het systeemgericht werken toe kan passen.

Uiteraard kunt u ook, uw eigen casuïstiek inbrengen om die vanuit systeemtheoretische concepten te leren analyseren.

De bijeenkomsten zullen worden gehouden op: 20 januari, 3 en 17 februari (Groep A) op 11 mei, 25 mei en 8 juni (Groep B) en op 14 september, 28 september en 19 oktober (Groep C). Telkens van 13:30 tot 17:00 uur.

Aanmelden kan via info@teovisser.nl