14 februari 2020 – Interactieve studiedag: “Omgaan met Agressie en impulscontrole”

Op vrijdag 14 februari 2020 is er een interactieve studiedag over het omgaan met Agressie en impulscontrole problemen bij individuen en binnen gezinnen.

Op deze dag worden verschillende visies en bejegenings modellen uitgelegd hoe je in de hulpverlening aan kunt kijken tegen agressie en impulscontrole problemen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Welke functie heeft agressie in het sociale verkeer? Wanneer spreek je van ‘ziekelijke’ agressie? Hoe werd er door de eeuwen heen gekeken naar agressie? Welke positieve kanten zitten er aan agressie als levenskracht? Is onze samenleving niet te veel vervrouwelijkt? Wat betekend agressie voor de andere gezinsleden en in het bijzonder voorde kinderen? In het middag programma zullen veel praktische handreikingen gegeven worden.